Faculty & Staff‎ > ‎

2016-2017 school year

Донка Иванова

 

Директор и преподавател в yчилище "Буквар", гр. Хюстън; 9/2014 до настоящия момент

 

Образование:

 

Институт за детски и начални учители, София. Диплома за детска учителка; 9/1975-9/1976

Институт за детски и начални учители, София. Диплома за начална учителка; 9/1970-9/1973

 

Трудов стаж и месторабота:
Помощник-учител - AWTY International School; 9/2015 до настоящия момент

Преподавател в yчилище "Елин Пелин", гр. Хюстън 9/2012 - 5/2014 

Помощник-учител - Askew Elementary School, HISD; 2/1999-5/1999

Помощник-учител - AWTY International School; 9/1997-1/1999

Начална учителка - 38 Основно училище "Васил Априлов", София; 1982-1991

Детска учителка, Детска градина - 49, София; 1973-1982

 

Професионални постижения:

 

Базова учителка към СУ "Св. Климент Охридски" обучаваща студенти в бъдещата им учителска професия; 1984-1992

Председател на методическото обединение на началните учители в 38 училище; 1984-1992

 

Donka Ivanova

 

Principal and teacher at Bukvar Language School in Houston; 9/2014 - present

 

Education:

College of Pedagogics for Elementary and Primary Education Teachers, Sofia. Received a diploma as a Kindergarten teacher; 9/1975-9/1976

College of Pedagogics for Elementary and Primary Education Teachers, Sofia. Received a diploma as an Elementary School Teacher; 9/1970-9/1973

 

Teaching experience:
Assistant teacher at AWTY Interantional School, Houston; 9/2015- present

Teacher at Elin Pelin Bulgarian School in Houston; 9/2012 - 5/2014 

Teachers Aide at Askew Elementary School, HISD; 2/1999-5/1999

Kindergarten volunteer assistant at AWTY Interantional School, Houston; 9/1997-1/1999

Elementary Teacher at Vasil Aprilov School, Sofia; 1982-1991

Kindergarten Teacher at Kindergarten # 49, Sofia; 1973-1982

 

Professional achievements:

Appointed by the Principal and the School Board of Vasil Aprilov School as a Teaching Assistant Trainer. Responsible for training graduate students from Sofia University and preparing them for their practical comprehensive examination for future teachers; 1984-1992

Appointed as Chairperson of the Teachers' Methodical Union at Vasil Aprilov School; 1984-1992

_______________________________________________________________________

 

Ели Гайдарова

 

Преподавател в yчилище "Буквар", гр. Хюстън; 9/2014 до настоящия момент

 

Образование-висше
СУ „Св. Климент Охридски” 
Специалност- Английска Филология с педагогическа правоспособност

 

Преподавателски опит:
Преподавател по английски език на деца и възрастни в езиков център "Омега", София

 

Професионална реализация в Тексас, САЩ

Учителска правоспособност и лиценз по:

Aнглийски език и литература (4-8 клас)

Началнo oбразование (подготвителна група - 6 клас)

Английски като втори език (подготвителна група - 8 клас)

Надарени и талантливи деца (подготвителна група - 8 клас)


Професионален опит:

 

Директор и преподавател в училище "Елин Пелин", гр. Хюстън 9/2012 - 5/2014

Преподавател на надарени и талантливи децa в Peach Creek Elementary, Splendora ISD
Преподавател по английски език и литература на 6 и 8 клас в Jane Long Middle School, Houston Independent School District

 

 

Ellie Gaidarova

 

Teacher at Bukvar Language School in Houston; 9/2014 - present

 

Education:

Graduated from Sofia University “Sv. Kliment Ohridski” with a major in English Philology

 

Teaching experience in Bulgaria:

English teacher of children and adult classes at Omega language center, Sofia

 

Professional Credentials in Texas, USA:

Holding a valid Texas Educator Certificate in the following areas:

English Language Arts and Reading (Grades 4 – 8)

Generalist (Grades EC – 6)

English as a Second Language (Grades EC – 8)

Gifted and Talented (Grades EC – 8)

Special Education and Dyslexia (Grades EC – 8)

 

Teaching experience in Houston:

Principal and teacher at Elin Pelin Bulgarian School in Houston 9/2012 - 5/2014

Gifted and Talented Teacher, Peach Creek Elementary, Splendora ISD

English Language Arts and Reading and ESL (Grades 6 and 8) at Jane Long Middle School, Houston Independent School District

____________________________________________________________________________________________ 

Бисерка Ценкова


Преподавател в yчилище "Буквар", гр. Хюстън; 9/2014 до настоящия момент

 

Oбразование:


Софийски Университет „Св. Климент Охридски” бакалавърска степен

Специалност- Начална училищна педагогика с втора специалност предучилищна педагогика
Софийски Университет „Св. Климент Охридски” магистърска степен
Специалност- Начална педагогика, Езиково и литературно обучение


Професионален опит:

Преподавател в yчилище "Елин Пелин", гр. Хюстън 9/2012 - 5/2014
Greenwood Christian Preschool, Houston, Texas

Помощник-учител

 

Biserka Tsenkova

 

 

Teacher at Bukvar Language School in Houston; 9/2014 - present

 

Education:

 

Bachelor of Arts Degree from Sofia University “Sv. Kliment Ohridski”

Major: Elementary School Pedagogy; Minor: Kindergarten Pedagogy

Master of Arts Degree in Linguistic and Literary Education

 

Teaching Experience:

 

Teacher at Elin Pelin Bulgarian School in Houston; 9/2012 - 5/2014 

Greenwood Christian Preschool, Houston, Texas

Assistant teacher


Професор Иван Иванов

Преподавател по математика като извънкласна дейност в yчилище "Буквар", гр. Хюстън

Иван Иванов завършва Магистърска степен (Математика) в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ през 1987 и Ph.D. (Математика) в Университета на Южна Флорида през 1999. По време на академичната си кариера той е бил на позиции в математическите департаменти на: Сиракузкия Университет (1999-2000) и Университета Texas A&M (2000-2003). Др. Иванов получава специализация по Биоинформатика в  Университета Texas A&M (2003-2005) и се присъединява към Департамента по Ветеринарна Физиология и Фармакология през Август, 2005. Там, той разработва нов курс „Анализ на Геномни Сигнали“, който се предлага на бакалаврите, магситрите и докторантите в Колежа по Ветеринарна Медицина и Биомедицински науки, както и на студентите от Математическия Факултет в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“.  Др. Иванов участва активно в обучението на студенти от всички възможни степени. Научната му работа е фокусирана върху ключови аспекти на системната биология и като резултат е публикувал повече от 70 научни статии. Кандидатствувал е успешно за няколко проекта субсидирани от федералното правителство. Понастоящем, Др. Иванов служи като Директор на звеното по Изчислителна Биология към Center for Translational and Environmental Health Research (CTEHR). Той е също така член на Интерколегиалия Факултет по Токсикология, Интердисциплинарната Професионална Програма по Биотехнология. Института по Приложна Математика и Изчислителна Наука, както и на Факултетите по Електронно и Компютърно Инженерство и по Статистика към Университета Texas A&M.


Dr. Ivan Ivanov


Mathematics Teacher at Bukvar Language School in Houston


Ivan Ivanov received his M.S. (Mathematics) from Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria in 1987 and Ph.D. (Mathematics) from the University of South Florida in 1999. He was a Research Professor at the Mathematics Department of Syracuse University (1999 – 2000) and also TAMU (2000 – 2003). Dr. Ivanov was a postdoctoral trainee in the Training Program in Bioinformatics, TAMU (2003 – 2005), and joined the Department of Veterinary Physiology and Pharmacology as a Clinical Assistant Professor in August 2005.  He developed a new bioinformatics course “Analysis of Genomic Signals” and offers it to the undergraduate and graduate students in the College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences and at Sofia University, Bulgaria. Dr. Ivanov actively mentors and trains students of all levels. His research focuses in key areas of computational and systems biology and has resulted in over 70 research papers published in peer reviewed journals, and several successful grant applications. He serves as the Director of the Quantitative Biology Core of the Center for Translational and Environmental Health Research (CTEHR). Dr. Ivanov is a member of the Intercollegiate Faculty of Toxicology, the Interdisciplinary Faculty of the Professional Program of Biotechnology and the Institute for Applied Mathematics and Computational Science, TAMU, and an adjunct professor in both ECE and Statistics departments.Comments