School year 2014 - 2015 

Донка Иванова

 

Директор и преподавател в yчилище "Буквар", гр. Хюстън 

 

Образование:

 

Институт за детски и начални учители, София. Диплома за детска учителка; 9/1975-9/1976

Институт за детски и начални учители, София. Диплома за начална учителка; 9/1970-9/1973

 

Трудов стаж и месторабота:

Преподавател в yчилище "Елин Пелин", гр. Хюстън 9/2012 - 5/2014 

Помощник-учител - Askew Elementary School, HISD; 2/1999-5/1999

Помощник-учител - AWTY International School; 9/1997-1/1999

Начална учителка - 38 Основно училище "Васил Априлов", София; 1982-1991

Детска учителка, Детска градина - 49, София; 1973-1982

 

Професионални постижения:

 

Базова учителка към СУ "Св. Климент Охридски" обучаваща студенти в бъдещата им учителска професия; 1984-1992

Председател на методическото обединение на началните учители в 38 училище; 1984-1992

 

Donka Ivanova

 

Principal and teacher at Bukvar Language School in Houston

 

Education:

College of Pedagogics for Elementary and Primary Education Teachers, Sofia. Received a diploma as a Kindergarten teacher; 9/1975-9/1976

College of Pedagogics for Elementary and Primary Education Teachers, Sofia. Received a diploma as an Elementary School Teacher; 9/1970-9/1973

 

Teaching experience:

Teacher at Elin Pelin Bulgarian School in Houston; 9/2012 - 5/2014 

Teachers Aide at Askew Elementary School, HISD; 2/1999-5/1999

Kindergarten volunteer assistant at AWTY Interantional School, Houston; 9/1997-1/1999

Elementary Teacher at Vasil Aprilov School, Sofia; 1982-1991

Kindergarten Teacher at Kindergarten # 49, Sofia; 1973-1982

 

Professional achievements:

Appointed by the Principal and the School Board of Vasil Aprilov School as a Teaching Assistant Trainer. Responsible for training graduate students from Sofia University and preparing them for their practical comprehensive examination for future teachers; 1984-1992

Appointed as Chairperson of the Teachers' Methodical Union at Vasil Aprilov School; 1984-1992   

_______________________________________________________________

 

Ели Гайдарова

 

Преподавател в yчилище "Буквар", гр. Хюстън 

 

Образование-висше
СУ „Св. Климент Охридски” 
Специалност- Английска Филология с педагогическа правоспособност

 

Преподавателски опит:
Преподавател по английски език на деца и възрастни в езиков център "Омега", София

 

Професионална реализация в Тексас, САЩ

Учителска правоспособност и лиценз по:

Aнглийски език и литература (4-8 клас)

Началнo oбразование (подготвителна група - 6 клас)

Английски като втори език (подготвителна група - 8 клас)

Надарени и талантливи деца (подготвителна група - 8 клас)


Професионален опит:

 

Директор и преподавател в училище "Елин Пелин", гр. Хюстън 9/2012 - 5/2014

Преподавател на надарени и талантливи децa в Peach Creek Elementary, Splendora ISD
Преподавател по английски език и литература на 6 и 8 клас в Jane Long Middle School, Houston Independent School District

 

 

Ellie Gaidarova

 

Teacher at Bukvar Language School in Houston

 

Education:

Graduated from Sofia University “Sv. Kliment Ohridski” with a major in English Philology

 

Teaching experience in Bulgaria:

English teacher of children and adult classes at Omega language center, Sofia

 

Professional Credentials in Texas, USA:

Holding a valid Texas Educator Certificate in the following areas:

English Language Arts and Reading (Grades 4 – 8)

Generalist (Grades EC – 6)

English as a Second Language (Grades EC – 8)

Gifted and Talented (Grades EC – 8)

Special Education and Dyslexia (Grades EC – 8)

 

Teaching experience in Houston:

Principal and teacher at Elin Pelin Bulgarian School in Houston 9/2012 - 5/2014

Gifted and Talented Teacher, Peach Creek Elementary, Splendora ISD

English Language Arts and Reading and ESL (Grades 6 and 8) at Jane Long Middle School, Houston Independent School District

____________________________________________________________________________________________ 

Бисерка Ценкова


Преподавател в yчилище "Буквар", гр. Хюстън 

 

Oбразование:


Софийски Университет „Св. Климент Охридски” бакалавърска степен

Специалност- Начална училищна педагогика с втора специалност предучилищна педагогика
Софийски Университет „Св. Климент Охридски” магистърска степен
Специалност- Начална педагогика, Езиково и литературно обучение


Професионален опит:

Преподавател в yчилище "Елин Пелин", гр. Хюстън 9/2012 - 5/2014
Greenwood Christian Preschool, Houston, Texas

Помощник-учител

 

Biserka Tsenkova

 

 

Teacher at Bukvar Language School in Houston

 

Education:

 

Bachelor of Arts Degree from Sofia University “Sv. Kliment Ohridski”

Major: Elementary School Pedagogy; Minor: Kindergarten Pedagogy

Master of Arts Degree in Linguistic and Literary Education

 

Teaching Experience:

 

Teacher at Elin Pelin Bulgarian School in Houston 9/2012 - 5/2014 

Greenwood Christian Preschool, Houston, Texas

Assistant teacher

 
Здравка Додева - Мюър
 
Преподавател в yчилище "Буквар", гр. Хюстън 
 
Oбразование:

Бакалавър по история от Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
Магистър  по философия от Софийски Университет „Св. Климент Охридски”
Педагогическа правоспособност - учител по история и философия
 
Професионална реализация в Тексас, САЩ
Учителска правоспособност и лиценз по:
Обществени науки (4 – 12 клас)
История (8 – 12 клас)

Преподавателски опит:
Преподавател в yчилище "Елин Пелин", гр. Хюстън
Учител по философия, българска и световна история в Техникум по облекло и дизайн „Мария Луиза“, гр. София
Заместник - учител в HISD and SBISD
 
 
 
Zdravka Dodeva - Muir
 
Teacher at Bukvar Language School in Houston
 
Education:
 
Bachelor of Arts Degree in History – Education from Sofia University “Sv. Kliment Ohridski”
Master of Arts Degree in Philosophy – Education from Sofia University “Sv. Kliment Ohridski”
 
Professional Credentials in Texas, USA:
Holding a valid Texas Educator Certificate in the following areas:
Social Studies (Grades 4 -12)
History (8 – 12)
 
Teaching Experience:
Teacher at Elin Pelin Bulgarian School in Houston
Philosophy, Bulgarian and World History teacher at Maria Luisa Professional High School of Design, Sofia
Substitute teacher for HISD and SBISD
________________________________________________________________________________________
 
Гинка Василева
 
Преподавател в yчилище "Буквар", гр. Хюстън 
 
Oбразование - висше
Университет "Стоуни Брук", Ню Йорк
Специалност- Испанска и Френска Литература с педагогическа правоспособност
 
Професионална реализация в САЩ
Учителска правоспособност и лиценз по:
Френски и испански език (6 - 12 клас)
 
Професионален опит:

 

Преподавател в училище "Елин Пелин", гр. Хюстън 9/2012 - 5/2014

Преподавател по чужди езици в York Junior High, Conroe Independent School District

 

Ginka Vasileva

Teacher at Bukvar Language School in Houston

Education:

Graduated from Stony Brook University, New York with a major in Spanish and French Literature / Teaching certificate

 

Professional Credentials in Texas, USA:

Holding a valid Texas Educator Certificate in the following areas:

French (Grades 6 – 12)

Spanish (Grades 6 – 12)

 

Teaching experience:

Teacher at Elin Pelin Bulgarian School in Houston 9/2012 - 5/2014

Exploring Languages Teacher at York Junior High, Conroe Independent School District